Wat te doen bij een overlijden

Silentis

Uitvaartcentra

Vind een begrafenisondernemer in uw buurt

Silentis

Checklist

Bij een overlijden komen heel wat praktische en administratieve zaken kijken. Met onze overzichtelijke checklist ziet u niets over het hoofd.

Download de checklist
Silentis

Belgische uitvaartcentra

Vind een begrafenisondernemer in uw buurt

FAQ

De uitvaart regelen

 • Hoeveel dagen na het overlijden vindt de uitvaart plaats?
 • Wettelijk gezien moet de begrafenis of crematie uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden plaatsvinden. Dit is vastgesteld in de Wet op de lijkbezorging. De dag van het overlijden wordt niet meegeteld, evenals weekenddagen en feestdagen.

  In sommige geloofsovertuigingen (zoals de Islam) moet het lichaam zo snel mogelijk worden begraven, bijvoorbeeld binnen 24 uur of voor de eerstvolgende zonsondergang. De wetgeving in België laat dat echter niet toe. De uitvaart mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden plaatsvinden.

   

 • Hoe verloopt een uitvaart?
 • Elke uitvaart is anders, afhankelijk van eventuele wensen en voorkeuren van de overledene en/of de nabestaanden en de geloofsovertuiging van de overledene.

  Indien u vragen heeft over het verloop van een specifieke begrafenis, kan u steeds de begrafenisondernemer in kwestie contacteren.

   

 • Hoe moet ik me kleden voor een uitvaart?
 • Een uitvaart is een droevige, ingetogen aangelegenheid. Vaak wordt sobere, donkere kledij gedragen. Een nette, verzorgde outfit is aangeraden. Uiteraard hangt de kledij ook af van de geloofsovertuiging, cultuur en achtergrond. Bij twijfel is het een goed idee om de begrafenisondernemer te contacteren en naar de dresscode te vragen.

  Tegenwoordig kan soms een minder formele outfit, maar dat hangt af van de uitvaart en de nabestaanden. Soms staat er een dresscode op de rouwbrief. Het gebeurt vaker dat de nabestaanden liever een uitvaart organiseren die in lijn ligt met hoe de overledene leefde.

 • Kan ik mijn eigen uitvaart regelen?
 • Ja. Dat kan op verschillende manieren. Zo kan u op voorhand bij een begrafenisondernemer  uw wensen gedetailleerd op papier laten zetten, tot de muziekkeuze op de uitvaart toe.

  Daarnaast kan er ook een wilsbeschikking bij de burgerlijke stand worden ingediend. De correcte opvolging daarvan is wettelijk verplicht. Bij elk overlijden wordt de wilsbeschikking opgevraagd. In een wilsbeschikking staat bijvoorbeeld of u begraven of gecremeerd wil worden, of u een kerkelijke of burgerlijke begrafenis wil en waar u begraven wil worden.

   

 • Welke muziek is geschikt voor een uitvaart?
 • De muziekkeuze op de uitvaart is uiteraard heel persoonlijk. Misschien heeft de overledene wel zelf een voorkeur voor de muziekkeuze doorgegeven. Vaak worden nummers gekozen waar de overledene van hield of die een speciale betekenis hebben voor de nabestaanden en hun herinnering.

Uitvaartkosten

 • Wat kost een begrafenis?
 • Een begrafenis kost gemiddeld zo’n 3.000 à 6.000 euro. Dat kan uiteraard oplopen naargelang de wensen van de overledene en de nabestaanden, bijvoorbeeld door een dure doodskist of een duur grafmonument. Een overzicht van de kosten voor een begrafenis vindt u hier.

  Er zijn ook budgetuitvaarten die vanaf 2.000 euro mogelijk zijn.

   

 • Wie betaalt de uitvaart?
 • De erfgenamen betalen de begrafenis, ieder naargelang hun aandeel in de erfenis. Een erfgenaam die de volledige factuur van de uitvaart betaalt, kan zich erna verhalen op de andere erfgenamen om hun deel van de factuur te betalen. De wet schrijft voor dat elke erfgenaam naar zijn of haar aandeel in de erfenis dient bij te dragen aan de schulden en lasten van de nalatenschap.

  Bij aangifte van de erfenis kan de kost ingebracht worden als schuld van de nalatenschap, waardoor er minder successierechten moeten worden betaald.

  De bank kan de rekening van de overledene aanwenden om de begrafenisfactuur te betalen. Dan moet er uiteraard genoeg geld op de rekening staan. 

 • Is een begrafenis fiscaal aftrekbaar?
 • Als je een erfenis int van de overledene, kan een deel van de begrafeniskosten verhaald worden op de erfenis. Op dat bedrag betaal je vervolgens geen erfbelasting.

  De volgende zaken kan je op de erfenis verhalen:

  -          Concessie van het graf;

  -          Aankoop en plaatsing van een grafsteen

  -          Koffietafel;

  -          Drukwerk ;

  -          Huurprijs van de aula;

  -          Kerkdiensten.