Begrafenis van een overledene

Na het overlijden staan de nabestaanden voor de keuze van een begrafenis of crematie tenzij de overledene zijn voorkeur reeds in een wilsbeschikking heeft vastgelegd. Kiest men ervoor de overledene te begraven, dan moet bepaald worden hoe en waar dit gebeurt.

 

Heeft u toestemming nodig voor een begrafenis?

De begrafenisondernemer zorgt meestal voor de administratieve afhandeling van de begrafenis. Daarvoor is de overlijdensverklaring nodig, getekend door de arts die het overlijden heeft vastgesteld en is de toestemming nodig van de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden plaatsvond. In geval van een verdacht of gewelddadig overlijden, moet de Procureur des Konings een toelating voor de begrafenis geven. 

 

Waar kan de overledene begraven worden?

Hier zijn verschillende opties mogelijk. Ofwel kiest u voor een kosteloze plaats aangeboden door de gemeente zonder bepaalde rechten, ofwel betaalt u voor een bepaalde plaats op het kerkhof of in een grafkelder. Silentis zet de verschillende opties voor u op een rijtje.

 

  • Kosteloze begrafenis in niet-vergunde grond

De stad of gemeente waar de overledene ingeschreven was, is verplicht om de overledene kosteloos te begraven. De nabestaanden kiezen hier de begraafplaats niet zelf en het graf is hierbij niet voorbehouden aan één persoon. Het lichaam blijft er minimaal vijf jaar. Daarna kan onder bepaalde voorwaarden het graf gelicht worden voor een nieuwe begrafenis. Een graf zonder concessie wordt pas gelicht als de beslissing hiertoe een jaar lang is weergegeven bij het graf en de ingang van de begraafplaats. Niet-vergunde grond wordt ook gemeenschappelijke grond genoemd.

 

  • Begrafenis op eigen grond

In België is het verboden om een overledene op een privéterrein (zoals de tuin) te begraven. As mag daarentegen wel op eigen grond worden begraven.

 

  • Begrafenis in begraafplaats naar keuze

Als u de overledene wil laten begraven op een begraafplaats naar keuze, bijvoorbeeld bij de reeds overleden partner of in een familiegraf, moet u een concessie aanvragen bij het gemeentebestuur. Een concessie is een tijdelijk huurrecht op een gedeelte van het openbaar of privédomein van de overheid, in dit geval het kerkhof. Na betaling wordt de concessie toegekend.

 

De gemeente bepaalt de duurtijd en prijs van de concessie, met een maximum van vijftig jaar. Een concessie kan hernieuwd worden als de termijn verstrijkt. Als dat niet gebeurt, wordt het graf ontruimd. Ook als een grafzerk verwaarloosd wordt, mag de gemeente de concessie opzeggen.

 

  • Begrafenis in grafkelder

Als er een concessie aangekocht is, kan er ook een grafkelder geplaatst worden. Een grafkelder is een betonnen constructie die plaats biedt aan een of meerdere personen. Vaak wordt een grafkelder gebruikt om leden van een familie op dezelfde plaats te begraven. Om iemand bij te zetten in de grafkelder, moet deze geopend worden door de grafmaker of het bedrijf dat de grafkelder heeft geplaatst.

 

  • Begrafenis zonder kist

Hoewel het niet gebruikelijk is, mag iemand begraven worden zonder kist. Dat gebeurt vooral uit religieuze of ideologische overwegingen. Vraag uw begrafenisondernemer of het mogelijk is om zonder kist te begraven. Bij crematie is het gebruik van een kist wel verplicht uit praktische redenen.

 

Onderhoud van het graf

Veel begrafenisondernemers bieden formules aan om het graf te onderhouden. Afhankelijk van de formule plaatsen ze verse bloemen, houden het grafmonument schoon en herstellen beschadigingen. Vraag naar uw begrafenisondernemer naar de mogelijkheden voor grafonderhoud.

Uitvaartcentra

Vind een begrafenisondernemer in uw buurt