Crematie

In tegenstelling tot een begrafenis waar het lichaam begraven wordt, gaat men bij een crematie over tot de verbranding van het lichaam van de overledene. Het lichaam ligt hierbij in zijn doodskist, die geschikt is voor crematie, waarna het lichaam tot as herleid wordt. Die as wordt vervolgens in een urne opgevangen. Bij de crematie gaat er steeds een vuurbestendig identificatiesteentje mee dat dezelfde code heeft als de urne, zodat er geen vergissing mogelijk is.

 

Wettelijke verplichtingen voor crematie

Net zoals bij een begrafenis heeft u voor een crematie eveneens toelating nodig van het gemeentebestuur. Er moet een schriftelijke aanvraag ingediend worden bij de Dienst Burgerzaken waar het overlijden is aangegeven. De begrafenisondernemer zorgt voor deze aanvraag.

 

Benodigde documenten voor een crematieaanvraag

Voor de aanvraag hebt u volgende documenten nodig.

  • De aanvraag tot crematie.
  • Een attest van de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld. In dit attest staat vermeld of het om een natuurlijk, gewelddadig of verdacht overlijden gaat.
    • Bij een natuurlijk overlijden is een tweede verslag nodig van een door het gemeentebestuur aangestelde arts.
    • Bij de vaststelling van een gewelddadig of verdacht overlijden, is de toelating van de Procureur des Konings nodig.
  • De toestemming tot crematie van een overledene wordt ten vroegste 24 uur na het indienen van de aanvraag gegeven.

 

Crematoria in België

In België zijn er crematoria in Antwerpen, Bergen, Brugge, Hasselt, Lommel, Kortrijk, Lochristi, Luik, Turnhout, Ukkel, Vilvoorde, Gilly, Hacquegnies, Holsbeek en Sint-Niklaas.

 

Asbestemming na de crematie

Na de crematie zijn er verschillende asbestemmingen mogelijk. Traditioneel krijgt de urne een plek op de begraafplaats, maar er zijn ook andere mogelijkheden zoals een uitstrooiing.

 

  • Begraving van de urne op de begraafplaats

De meeste begraafplaatsen hebben speciale plekken om urnen te plaatsen. In een urnengraf wordt de urn begraven, net zoals een kist. Hiervoor moet een plaats op het kerkhof aangevraagd worden. Vaak worden urnen ook bovengronds geplaatst, zoals in een urnentuin of een urnenmuur (columbarium).

 

  • Bewaren van symbolisch deel van de as na de crematie

Een kleine, symbolische hoeveelheid van de as mag bewaard worden door familieleden in de eerste graad. De as kan thuis bewaard worden in een sierurne, maar tegenwoordig zijn er ook creatieve manieren om de as te bewaren zoals een sieraad of schilderij.

 

  • Uitstrooiing van as

Het uitstrooien van assen kan op het kerkhof, op openbaar domein of op privéterrein.

-     Op het kerkhof

Begraafplaatsen hebben een hiertoe voorziene strooiweide. In aanwezigheid van de nabestaanden wordt de as er uitgestrooid. Vervolgens wordt de naam van de overledene op een naamplaatje gegraveerd en opgehangen nabij de strooiweide.

 

-     Openbaar domein

As kan ook op andere plaatsen dan een strooiweide uitgestrooid worden. Veel gemeentes hebben een toegewezen strooiweide in het openbaar domein waar as mag uitgestrooid of begraven worden.

 

Soms kiest men er bijvoorbeeld voor om op vraag van de overledene de as op zee uit te strooien. Er zijn bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn. Hierbij worden de assen niet werkelijk uitgestrooid zoals op de strooiweide, maar laat men de urn in het water neer. Een uitstrooiing op zee of andere openbare plaatsen moet altijd gemeld worden aan de bevoegde diensten.

 

-     Op privéterrein

As mag op privéterrein uitgestrooid worden, maar dan is schriftelijke toestemming van de eigenaar nodig. De schriftelijke toestemming moet aan de ambtenaar van de burgerlijke stand overhandigd worden.

 

Uw begrafenisondernemer heeft ervaring met de crematie, de uitstrooiing en alle administratieve verplichtingen hieromtrent.

Vind hier een begrafenisondernemer in uw buurt

 

Wat kost een crematie?

Het crematorium bepaalt de prijs van een crematie. Meestal is dat tussen 400 en 600 euro. Dit is enkel voor de crematie, dus er komen nog meer kosten aan te pas. Houd er bijvoorbeeld rekening mee dat u nog steeds een doodskist voor de crematie moet kopen. Wil u de assen in een urne bewaren, dan is er de aankoop van een urne, een urnenveldplaats en eventueel een grafmonument.

 

Crematie voor of na de uitvaartplechtigheid?

Soms wordt de crematie voor de uitvaart gedaan, zodat enkel een urne gebruikt wordt tijdens de begrafenis. U kan er ook voor kiezen om de crematie na de uitvaartplechtigheid te laten uitvoeren. Dan wordt de kist gebruikt voor de uitvaartdienst en wordt het lichaam nadien gecremeerd om uit te strooien of in een urne te bewaren.