De groene begrafenis

Overzicht

Onze ecologische voetafdruk blijft na onze dood voortbestaan. Denk maar aan gelakte houten kisten, synthetische bekleding en broeikasgassen die vrijkomen bij een crematie. Voor wie bij leven belang hecht aan zijn impact op het milieu, kan een groene begrafenis soelaas bieden.

 

Wat is een groene begrafenis?

Een strikte definitie van een groene begrafenis is er niet, maar er zijn talloze maatregelen die je kan treffen om ook na je dood de impact op het milieu te verkleinen. Dat gaat van biologisch afbreekbare doodskisten, alternatieven voor begraving en crematie tot gerecycleerd drukwerk. Als je denkt dat de impact daarvan verwaarloosbaar is, overweeg dan dat er wereldwijd zo’n 150.000 mensen sterven per dag. Als we duurzamere keuzes maken bij elke begrafenis, is het effect op het milieu meer dan een druppel op een hete plaat.

 

Ecologische doodskisten

De Vlaamse normen bepalen nu al dat doodskisten van biologisch materiaal moeten gemaakt worden. Daarenboven komen de meeste houtsoorten uit duurzaam beheerde bossen. Maar wie liever geen houten kist heeft, kan ook een kartonnen exemplaar overwegen. Ze zijn al enkele jaren op de markt, zijn drie keer lichter dan een traditionele kist en kunnen tot 110 kg dragen. Afwerking kan met plantaardige verf of met versiering door middel van tekeningen of symbolen in papier. Andere ecologische alternatieven zijn een lijkwade (vooral voor religieuze en culturele wensen), of een kist van riet, papier-maché of bamboe. Sommige alternatieven worden wel niet door crematoria aanvaard omwille van technische redenen.

 

Ecologische urnen

Ook urnen bestaan in ecologische varianten. Er zijn urnen gemaakt van plantaardig materiaal die biodegradeerbaar zijn. Wil je nog een stap verder gaan? De Bios Urn is een urn met een zaadje. De urn wordt begraven en volledig afgebroken, waarna het zaadje uitgroeit tot een boom. De assen vermengen zich met de ondergrond en bemesten de voedingsbodem. 

 

Alternatieven voor cremeren

Wie de afvalstoffen van een crematie wil verminderen, kan voor humusatie kiezen. Hierbij keert het lichaam, begraven in houtsnippers, terug naar de aarde als compost. In 12 maanden tijd wordt het lichaam zo omgezet in humus. Deze methode, net zoals een reeks andere milieuvriendelijkere alternatieven voor een crematie zijn op dit moment nog niet toegestaan in België.

 

Andere maatregelen

Er zijn ook nog andere zaken waar je aandacht aan kan besteden. Denk bijvoorbeeld aan het rouwdrukwerk. In plaats van nieuw, dik luxepapier kan je het drukwerk op gerecycleerd papier uitsturen. Of misschien nog beter: geen drukwerk uitsturen en de aankondigingen en rouwberichten online plaatsen. Ook het vervoer naar de begrafenis beperken kan een verschil maken. Zo kan je mensen aanzetten om te carpoolen, of met de fiets te komen.