Uitvaart tijdens de coronacrisis

Overzicht

Om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, worden er wereldwijd maatregelen getroffen. Risicovolle samenkomsten worden zoveel mogelijk geannuleerd en fysiek contact met anderen wordt best vermeden. Maar wat als u tijdens de coronacrisis wordt geconfronteerd met een overlijden? Kan u dan nog naar de uitvaart? En hoe betuigt u uw medeleven nu omhelzingen en handdrukken worden afgeraden? Op basis van de maatregelen die de regering midden maart nam en de aanbevelingen van sectorfederatie Funebra geven we een antwoord op de meest voorkomende vragen in verband met een uitvaart tijdens de coronacrisis.

 

Mag ik naar de uitvaart van een familielid of vriend? 

Begrafenissen mogen doorgaan, maar moeten in besloten kring worden gehouden. Dit geldt ook voor de bezoeken aan het uitvaartcentrum. Die moeten van korte duur zijn en worden beperkt tot de naaste familie en beste vrienden met een maximum van 30 personen. Behoort u niet tot deze groep? Dan wordt u aangeraden om uw medeleven via de telefoon of online te betuigen.

 

Als u in quarantaine zit, is het uiteraard niet toegestaan om de uitvaart van een dierbare bij te wonen. Vraag in dat geval gerust na bij de begrafenisondernemer of het mogelijk is de plechtigheid digitaal te volgen. Zo kan u toch afscheid nemen zonder een risico te vormen voor de aanwezigen op de uitvaart.

 

Hoe betuig ik mijn medeleven in het uitvaartcentrum?

Meestal geeft u de nabestaanden een hand of een knuffel als teken van medeleven en troost. In tijden van corona is dat echter geen goed idee. Daarom worden omhelzingen en handdrukken vervangen door een hand op het hart en/of een knikje.

 

Hoe breng ik een laatste groet aan de overledene?

De wijwaterkwast wordt voorlopig verwijderd. Wil u een laatste groet brengen aan de overledene? Dan doet u dat best met een kruisteken of een knikje.

 

Mogen we een koffietafel organiseren?

Nee, naar analogie met de sluiting van restaurants zijn ook koffietafels, uitvaartrecepties en -banketten verboden.

 

Kan de begrafenisdienst plaatsvinden?

Aangezien samenkomsten niet zijn toegestaan, worden er ook geen erediensten georganiseerd. Gebedshuizen mogen wel open blijven voor individuele bezoekers.

 

Een dierbare is overleden aan het coronavirus. Wat moet ik doen?

U neemt zoals gebruikelijk eerst contact op met uw begrafenisondernemer. Geef tijdens het gesprek aan dat uw dierbare besmet is met het coronavirus. De begrafenisondernemer kan dan aan de hand van enkele vragen het risico voor de medewerkers inschatten en u verder begeleiden bij het regelen van de uitvaart. 

 

Is een coronadode nog besmettelijk? 

In tegenstelling tot wat velen denken, is een overledene ook na zijn dood nog besmettelijk. Onder de juiste omstandigheden – bij een lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid – kan het coronavirus zelfs tot drie dagen op een lichaam overleven. Wanneer het virus op de huid of kleding van de overledene zit, kan u besmet raken als u hem of haar aanraakt.