Wat kost een begrafenis?

Na een overlijden zijn er verschillende kostenposten: de begrafenisondernemer, de doodskist, de uitvaartplechtigheid, het rouwdrukwerk en de rouwbloemen, de koffietafel, de begraafplaats… Uw begrafenisondernemer verzamelt alle kosten en maakt één factuur op, zodat uw administratieve last niet te groot wordt.

 

Maar wat kost een begrafenis eigenlijk? En wie wordt verwacht de kosten te betalen? En wat is goedkoper: een crematie of een begrafenis? Eigenlijk bepaalt u de kosten van een begrafenis grotendeels zelf. De keuze doodskist, de gewenste uitvaartplechtigheid, aantal genodigden voor de koffietafel, de begraafplaats en de keuze van het grafmonument hebben allen een grote impact op de kosten.

 

We maakten een overzicht van de begrafeniskosten met de gangbare prijzen.

 

Wie betaalt een begrafenis?

Niet iedereen kan zomaar de kosten van een begrafenis betalen. In eerste instantie kan de rekening van de overledene benut worden om de begrafeniskosten te dekken. Of had de overledene een uitvaartverzekering waarbij de verzekering het grootste deel van de kosten tot het volledige bedrag dekt, afhankelijk van de polis. Is dat niet het geval en is er beperkte financiële vrijheid voor een begrafenis, dan bestaan er formules voor een uitvaart met een klein budget.