Budgetuitvaart: voor een waardig afscheid

Een begrafenis regelen kost veel geld. Als de overledene geen erfgenamen heeft of hen niks nalaat, kan er geopteerd worden voor een budgetuitvaart.

 

Veel begrafenisondernemers bieden een dergelijke formule aan voor een betaalbare uitvaart (budgetuitvaart). Dat is een basispakket met enkel de meest essentiële onderdelen van een uitvaart. Zo kan iedereen een waardige begrafenis krijgen, ongeacht zijn budget of dat van de nabestaanden.

 

Een budgetuitvaart bestaat meestal uit:

  • transport van de overledene;
  • aangifte van het overlijden;
  • uitvaartplechtigheid;
  • begrafenis of crematie.

 

Bij een budgetuitvaart wordt een eenvoudige, goedkope doodskist gebruikt en wordt er geen concessie voor het graf aangevraagd. Ook het drukwerk, de bloemen en de plechtigheid zijn tot een minimum beperkt om de prijs te drukken.

 

Wilt u een budgetuitvaart regelen voor een dierbare? Vind een begrafenisondernemer in uw buurt en vraag naar de mogelijkheden voor een betaalbare uitvaart.

 

Begrafenis door het OCMW

De erfgenamen en familieleden regelen de begrafenis en betalen de uitvaartkosten. Als er geen nabestaanden zijn of als ze over onvoldoende middelen beschikken, zal de gemeente een bescheiden begrafenis regelen.

 

De voorwaarden hiervoor zijn:

  • niemand kan of wenst de begrafenis te regelen;
  • het beschikbaar inkomen van de overledene is ontoereikend om de kosten te betalen;
  • de eventuele erfgenamen zijn, evenals de overledene, onvoldoende bemiddeld om de kosten ten laste te nemen.

 

Als aan deze voorwaarden voldaan is, kan u contact opnemen met het gemeentebestuur of het OCMW.

 

Als het OCMW de begrafeniskosten vergoedt, zal eerst een maatschappelijk assistent een sociaal en financieel onderzoek uitvoeren. De plaatselijke dienst van het OCMW bepaalt zelf de voorwaarden en regels omtrent de uitvaart en welke kosten vergoed worden. Meestal wordt bijvoorbeeld een crematie met asverspreiding gekozen om de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden.